1. Ochrona danych osobowych

1. Korzystając z serwisu internetowego inkbook.pl, zwanego dalej "Serwisem", osoba korzystająca, zwana dalej "Użytkownikiem" może podać dane osobowe, na przykład zapisując się na newsletter.


2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do skorzystania z danej usługi, na przykład odbioru newslettera lub dyskusji w komentarzach pod artykułami.


3. Wszelkie dane osobowe, które zostają podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez serwis za pomocą plików cookies, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".


4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator, to jest wyznaczeni pracownicy firmy Arta Tech Pawel Horbaczewski z siedzibą we Wrocławiu, Rybacka 9, 53-656, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowy prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 200224, NIP: 611-244-35-56, REGON: 020922280.


5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


6. Odbiorcami danych osobowych upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.


7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.


8. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. 


9. Podstawą prawdą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.


10. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


11. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketinogwych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


12. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przeyłanych drogą elektroniczną.


13. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do:
a. Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego
zabezpieczenia danych osobowych.
b. Do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które
zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego
zabezpieczenia.

2. Pliki cookies
1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  • Twitter - Grey Koło
  • Facebook - Grey Koło
  • Instagram - Grey Koło

©2018 inkBOOK. 

All rights reserved.